Iskolata dekrēts par latviešu valodas lietošanu
Iskolata dekrēts par latviešu valodas lietošanu Latvijas iestādēs
  Latvijas Padomju valdības dekrēts
1919. gada Latvijas Padomju valdības dekrēts par oficiālos rakstos lietojamām valodām
  Likums par valsts valodu (1935.gads)
Likums par valsts valodu (1935.gads)
  LPSR Augstākās padomes lēmums par latviešu valodas statusu
LPSR Augstākās padomes lēmums par latviešu valodas statusu
  LR likums par grozījumiem un papildinājumiem LPSR Valodu likumā
LR likums par grozījumiem un papildinājumiem LPSR Valodu likumā